Evrensel Hoşgörü:)))

fal-ad1

Merhabalar Sevgili Kahve Dostlarım !!!

Günümüz insanının ihtiyacı olan şey bir yanıyla perspektif, esneklik, vizyon, enerji, zekâ ve global değerlerle birlikte geleceğe, diğer yanıyla sahip olduğu kültürel bilgi birikimi nedeniyle özüne, köklerine dönük olmasıdır.

hoşgörü-ile-ilgili-en-yeni-sözler1Bireyler yaşadıkları toplumun bir parçasıdır ve toplumla karşılıklı bir etkileşim içindedir. Hem toplumdan etkilenen hem de yaşadığı toplumu etkileyen konumdadır. Topluma ait değerlerin, ortak temel davranış kalıplarının bireye aktarılması, bireyin toplumsallaşmasını, bireyin o toplumun parçası hâline gelmesini sağlar. Geçmişten gelen kültür mirasına, değerlere yenilerinin eklenmesiyle geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulur. Toplum ve millet yaşamının geleceği, bu köprünün sağlamlığı ve sürekliliğiyle doğrudan ilişkilidir.

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği çağımızda değişimin sadece bilgi ve teknolojide olmadığı, değerlerde de birtakım değişimlerin yaşandığı gözlenmektedir. Dünyada sınırların ortadan kalkmaya başlaması, küreselleşme rüzgârının tek tipleşmeye neden olması, millî birlik ve beraberliğin temelleri arasında yer alan değerlerin önemine bir kez daha dikkatleri çekmektedir. Ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte yerel değerlerin yanı sıra evrensel değerlerin de gündeme geldiği, bazı değerlerin hem yerel hem de evrensel değerler arasında yer aldığı görülmektedir. Bu değerler arasında hoşgörü ilk sırada gelmektedir.

1385037_10151663681675178_1427322784_nHoşgörü, özellikle günümüz dünyasında en önemli erdemlerden biridir. İnsana özgü, insanı yücelten bir erdemdir. Hoşgörünün özünde anlayış gösterme, anlayışla karşılama yatar. Hoşgörü, olgunluğun belirtisidir. Sevgi, hoşgörü için ön koşuldur. Sevmeyen, içinde insan sevgisi taşımayan bir kimsenin hoşgörülü olması beklenemez. Bu nedenle denilebilir ki, sevgi ve hoşgörü birbiriyle yakın ilişkili, birbirini tamamlayan kavramlardır. Bir değer olarak hoşgörü, insanın yüksek kültür seviyesinde elde ettiği bir nitelik olarak yorumlanır, bütün farklılıklara rağmen birlikte yaşamayı mümkün kılan karşılıklı sevgi, saygı, güven ve anlayış esasına dayalı olarak kurulan iletişim süreci olarak değerlendirilir.

Bünyesinde sevgi, saygı, güven, anlayış, kabul gibi anlamları taşıyan, demokrasi, barış, uyum, özgürlük gibi olumlu durumların ortaya çıkmasını sağlayan hoşgörü hem kişiler arası ilişkilerin hem yaşanan toplumun hem de iletişim hâlinde olunan diğer toplumlarla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devamı için önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çözülmenin önüne geçmede, değerlere sahip çıkmada, birey ve toplumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmede eğitime önemli görevler düşmektedir. Toplumda yaşanan ve yaşanabilecek sorunların, çözülmelerin ortadan kaldırılması için o toplumdaki bireylerin, başta hoşgörü olmak üzere gerekli değerleri kazanmaları gerekmektedir. Bireylere verilecek olan değer eğitimi, bireylerin mutluluğuna, toplumsal huzura, toplumlar arası ilişkilere, barışa, genel olarak insanlığa daha iyi bir geleceğin sunulmasına katkıda bulunacaktır.

imagesDünyaca ünlü Fransız edebiyatçı La Fontaine masallarında ne din, ne dil ne de cinsiyet hükmetmektedir. İsim yoktur, dini inançlar yoktur, sadece toplumun titizlikle çizilmiş bir tablosu bulunmaktadır. Çıkış noktası bütüne seslenmektir. Bu, La Fontaine’in hikâyelerinde dikkat çeken bir unsurdur. Kurt ile kuzu aynı otlakta yaşar; kedi ile fare işbirliği yapar. Zıtlıklar, anlaşmazlıklar ve imkânsızlıklar vardır elbette ama kusursuz uyum eksik olmaz. Toplum da böyledir. İnsanlar müşterek değerleri paylaştığı; farklı görüş, inanç ve düşünceleri hoşgörüyle karşılayabildiği müddetçe uyum ve huzur içinde yaşayabilirler. La Fontaine’in hoşgörü algısı evrensel bir kimlik kazanmış, ahlaki değerleri, kültürel, sosyal ve coğrafik çeşitlilikleri sorun etmeksizin tüm dünya çocuklarına aşılamayı görev bilmiştir.

mevlanaÖzellikle Türk İslam kültüründe tartışılmaz bir yere, ulaşılmaz bir mertebeye sahip olan Mevlâna Celaleddin Rumi, “hoşgörü sultanı” olarak kabul edilir. Allah’ı ve yaratıklarını, dil, din ve ırk ayırt etmeksizin seven ve kucaklayan Mevlâna, başta Mesnevî olmak üzere bütün eserlerinde hoşgörüyü erdemlerin en yücesi atfetmiştir.

Bu iki deha birbirinden çok farklı çağlarda yaşamış olsalar dahi, katılığa, şiddete, bağnazlığa ve yeni fikirlere tahammülsüzlüğe gösterdikleri kesin ve kararlı tavırla birbirlerine benzedikleri gibi, farklı dinlere ve kültürlere, farklı mezhep ve meşrepten insanlara gösterdikleri hoşgörü dolayısıyla da aynı ruh asaletini temsil ederler.

hoşgörü1İnsan, insan içinde doğar, insan içinde büyür ve her zaman yine insanlarla birlikte yaşar. Bu, onun tabiatının gereğidir. Madem ki hayat, tek başına değil, toplum içinde sürdürülecektir. O halde, diğer insanlarla, iyi ilişkiler içinde bulunmak gerekir. Bu, huzurlu ve mutlu olmanın da temel şartıdır.

“Ben gelmedim dâvi için, Benim işim sevî için. Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim.” Diyen Yunus gibi ben de gönlünüzü yapmaya geldim sevgili kahve dostlarım..

Hepinize sağlıklı mutlu harika bir pazar günü diliyorum…

Sevgilerimle..

Binnaz ablanız 🙂

fal-ad1
Binnaz Abla

Binnaz Abla

Dubaiden Singapura kadar çok geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sahip olduğu üstün iletişim becerisi, güçlü sezgileri ve yaşam tecrübesi ile 40 yıllı aşkın bir yorumculuk geçmişine sahip. Sahip olduğu pozitif enerjiyi, olağan üstü sezgileri ile birleştirerek takipçilerine ışık oluyor

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yapın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz. HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.