Astroloji Nedir?

fal-ad1

Merhabalar,

Zodiac
Zodiac

Astroloji Nedir? Diye sorduğumuzda kelime anlamını açmamız gerekmektedir. Yunanca’da astro yıldız anlamına gelir ve “loji” kelimesi logos’tan türemiştir. Logos; bilgi demektir.

Halk diline “yıldızname” olarak yerleşmiş olan astroloji aslında gök olaylarının ve gezegenlerin insan yaşamı üzerine etkilerini anlamlaştırarak açıklayan sembolik bir bilgidir. Bu bilgi birikimi kadim gerçeklere dayanır ve ilk insanların var oluşundan beri biriken bir havuzdur astroloji.

Her gün görünen güneş ve geceleri meydana çıkan Ay döngüleri insanlar üzerinde etki bırakmışlardır. İlk insanlar bu iki gök cismine anlamlar yüklemiş ve yaşam şekillerini gök olaylarına göre belirlemiş, şekillendirmişlerdir. Günümüze değin yaşadıkları olaylar ve eş zamanlılık ilkesi bize bilgi havuzu edinmemize sebebiyet vermiştir.

unnamedCoğrafya derslerinden hatırlayacağımız yengeç ve oğlak dönenceleri aslında mevsimleri ve doğa döngülerini açıklar niteliktedir. Bu dönencelere verilen burç isimleri aslında önemli ögeleri sembolize etmektedir. Dünyamızın kuzey yarım küresine, güneş ışınları dik geldiği zaman yengeç dönencesi işlevsel hale gelir ve Kuzey yarım küre için yaz başlangıcı sayılır. Güney yarım küre için ise kışın başlangıcıdır. Bunun tam zıttı da oğlak dönencesi için geçerlidir.

Yengeç ve Oğlak burçları öncü burçlardır ve tüm öncü burçlar mevsimlerin başlangıcını sembolize eder. Yengeç; yazı başlatır, oğlak; kışı. 21 Mart ve 21-22 Ekim, hepimizin bildiği gibi ekinoks zamanlarıdır. Gündüz ile gecenin eşit olduğu tarihler. Sonra bu denge gün geçtikçe bozulur, gündüzler uzar, geceler kısalır ya da geceler uzar, gündüzler kısalır. Öncü iki burcun da başlangıç tarihleridir. 21 Mart Ekinoksu ile Koç Burcu başlar. Öncü burç olduğu için Baharın başlangıcını haber eder. 21-22 Ekim Ekinoksu ile Sonbaharın başlangıcını ise Öncü grup Terazi burcu belirler.

unnamed2Aslında mevsimsel döngüler ile burçları açıklarız. Mevsimlerin insan psikolojilerine ve yaşam döngülerine etkileri de büyük çoğunlukça kabul edilmiş bir gerçekliktir. Ülkemizden yola çıkarsak Karadeniz insanının hareketli, hızlı düşünür, tez canlıdırlar. Zor hava koşulları ve yaşam şartları nedeni ile hayata karşı tutucu ve disiplinli olduklarını nitelendirebiliriz. Akdeniz insanı için de sıcakkanlı, misafirperver olduklarını niteliyoruz. Kısacası yaşam koşulları, iklim, bitki örtüsü, doğa döngüsü, yiyecek- içecek, tarım, hayvancılık vb. ekoloji(çevrebilim); insan yaşamı üzerinde büyük etki barındırır.

12 Burç ta buradan türemişlerdir. O nedenle astrolojinin insan yaşamı üzerine büyük etkide bulunması fazlası ile olağandır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi ile biz astrologlar hem geçmiş hem de gelecek etkiler üzerine tüm yaşamı minik bir Natal(doğum) haritası ile açıklayabiliyor, yaşam kalitemizi arttırabilmek için uğraş verebiliyoruz.

Sevgiler ile,
Kenan Şahin.

fal-ad1
Kenan Şahin

Kenan Şahin

Son beş yıldır astroloji ile dolu dolu ve içli dışlı olan binnazabla.com astroloji yorumcusu Kenan Şahin, takipçileri ile soru, cevap şeklinde ve genel öngörüler üzerine yıldızların dilini anlatmak için buradadır. "Yaşamın şifreleri mikro kozmosta iken makro kozmosun dilini deşifre etmemiz gereklidir. Bu şifreleri sizlerle paylaşmak tüm heyecanımla buradayım." diyen yorumcumuz astroloji yazıları ile sizlerle.

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yapın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz. HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.