Kandiliniz Kutlu Olsun

Merhabalar Sevgili Kahve Dostlarım !!

Rebiülevvel Ay’ı, ayın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslami takvimin aylarından biridir. Kameri ayların üçüncüsüdür.

mevlid kandiliBu ayın 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Velâdet yani Mevlid kandilidir. Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V ‘ın dünyayı şereflendirdiği gecedir. Mevlid, “doğum zamanı” demektir. İslam’da Hz. Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının 11.sini 12.sine bağlayan geceyi, Şiiler 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Vahdet Haftası ilan etmişlerdir.

Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3.asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de Osmanlı Devleti padişahı II.Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Hicri takvimde Rebiülevvel ayının on birinci gününü on ikinci güne bağlayan gecenin, doğum manasına gelen “Mevlid Kandilidir.

Bu gecede çeşitli mucizelerin gerçekleştiği ifade edilse de asıl önemli ve özel olan Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişidir.

kandil simitiMevlid günümüzdeki manasıyla, halkın katılımını da sağlayarak ve büyük ziyafetler, şölenler tertipleyerek bir bayrama dönüştüren ilk hükümdarın Selçuk Atabeklerinden Muzafferüddin Gökböri’dir. Bu dönemden sonra mevlidin bütün İslam aleminde kutlamaların yapıldığı bir tören haline gelmiştir. “Mevlid Kandili, Osmanlı İmparatorluğu’nda en canlı kutlanan mübarek geceydi denebilir”

serbetOsmanlı’da“Mevlid gününden önce protokole dahil devlet adamlarına davetiyeler gönderilir, ne zaman hangi camide bulunacakları bildirilerek davetlilerin tören kıyafetleriyle belirtilen camide bulunmaları sağlanırdı. Padişahın mahfel-i hümayuna gelmesi, cemaate özel bir işaretle bildirilince, cemaat hep birden ayağa kalkar ve yine işaretle otururlardı. Mevlidin okunup bitmesinden sonra, padişah vükelaya, kürsi şeyhlerine, mevlidhanlara, müezzinlere ve diğer gerekenlere hil’atler giydirir, şeker ve şerbetler dağıtılırdı. Bu merasim her sene, Mekke-i Mükerreme Emiri tarafından müjdeci başı ile gönderilen, sadakatini bildiren bir mektubun reisülküttab tarafından padişaha verilmesi ile devam eder, mektubun açılıp okunmasından sonra, Emir tarafından gönderilen nefis hurmaların camide bulunanlara dağıtılması ile son bulurdu. Mevlid’in resmi törenle kutlanışı 1910’dan itibaren kanunla kabul edilmiş ve bu törenlere Cumhuriyet’in ilanına kadar devam edilmiştir. Sarayda veya padişahın katılımıyla camide büyük törenlerle ve çok pahalı hediyelerin dağıtımından sonra okunan mevlidlerden başka hemen her devlet adamının ve zenginin konağında, camilerde, mescidlerde ve halktan kimselerin evlerinde de mevlid okutulmakta idi.

saadetGünümüzde ;Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimize, Kabe’ye ve bazı sahabeyi kirama ait olan eşyalar Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’i fethinden sonra Istanbul’a getirilmiş, bir bölümü de Islam ülkelerinden derlenmistir. Topkapı Sarayı Hirka-i Saadet Dairesi’nde korunmakta ve sergilenmektedir.

hırkai şerif“-Hz. Peygamber’in Üveys el-Karanî’ye gönderdiği kabul edilen ve hırka-i şerîf adı verilerek, halifelik alâmeti sayılan hırkadan ayırd edilmek istenen hırka vardır ki, 1027(1617-1618) tarihinde İstanbul’a Şükrullah Efendi tarafından getirilmiş olup, kendisinden sonra çocuklarına intikal etmiştir. Uzun süre kendilerine “hırka-i şerif şeyhleri” adı verilen bu ailenin elinde Fatih/Yavuzselim’deki bir evde muhafaza edilmiştir. Bu evin yetersiz kalması sebebiyle I. Abdülhamid, bugün Hırka-i Şerif Camii avlusunda kalan söz konusu odayı inşa etmiş ve Hırka-i Şerif 1780 yılından itibaren burada sergilenmeye başlanmış. Zamanla ziyaretlerin yoğunlaşması sebebiyle bu oda da yetersiz kalınca Sultan Abdülmecid, 1847 yılında cami yaptırmaya karar vermiş. Hırka-i Şerif, söz konusu odada 1780’den 1851’e kadar sergilenmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)’in mübarek hırkası 1851’den bu yana ise Hırka-i Şerif Camii’nde sergileniyor. Günümüzde dahi bu ziyaret her yıl ramazan’ın 15′inden başlayıp Kadir Gecesi’ne kadar devam etmektedir.

Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir pazar günü diliyor, Mevlid Kandilinizi kutluyorum benim sevgili kahve dostlarım.

Sevgilerimle,

Binnaz ablanız.

fal-ad1
Binnaz Abla

Binnaz Abla

Dubaiden Singapura kadar çok geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sahip olduğu üstün iletişim becerisi, güçlü sezgileri ve yaşam tecrübesi ile 40 yıllı aşkın bir yorumculuk geçmişine sahip. Sahip olduğu pozitif enerjiyi, olağan üstü sezgileri ile birleştirerek takipçilerine ışık oluyor

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yapın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz. HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>